UVJETI KORIŠTENJA

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice shop.eurotisak.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internet stranice shop.eurotisak.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni.

 1. OPĆE ODREDBE

Prodavatelj posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno s podatcima objavljenim na Internet stranici shop.eurotisak.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP.

Prodavatelj ovim Uvjetima korištenja utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje internet stranice shop.eurotisak.hr i online kupnje.

Sastavni dio Uvjeta korištenja su izdvojene cjeline:

1.1. Pojmovi

U Uvjetima korištenja i svim njegovim cjelinama navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • Prodavatelj: Eurotisak, Trebevićka 17, 10000 Zagreb, Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, osobni identifikacijski broj (OIB): 37213035768, IBAN: HR8824020061140079699, otvoren kod Erste banke.
 • shop.eurotisak.hr: web stranica, internet trgovina u vlasništvu Prodavatelja;
 • Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici shop.eurotisak.hr;
 • Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na shop.eurotisak.hr, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;
 • Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;
 • Korištenje: pristup stranici shop.eurotisak.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;
 • Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem shop.eurotisak.hr;
 • Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u eurima s pripadajućim PDV-om;
 • Prihvaćena ponuda: ponuda po kojoj je izvršena uplata;
 • Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na shop.eurotisak.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;
 • Sadržaj: uključuje sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju, informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju, podatci o Prodavatelju
 • Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;
 • Transakcija: uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Uvjeta korištenja.

1.3. Prihvaćanje Uvjeta korištenja

Korištenjem web stranice smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Uvjetima korištenja te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga jer Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Uvjete korištenja.

 • OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI
  • Obveze korisnika prilikom korištenja web stranice Prodavatelja

Korisnik se obvezuje da neće:

 • Koristiti internetsku stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima,
 • Unositi na internetsku stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima,
 • Mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskoj stranici Prodavatelja.
 • Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Korisnici web stranice mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Prodavatelj, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Fotografije proizvoda prikazane na shop.eurotisak.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na shop.eurotisak.hr, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Prodavatelja. Prodavatelj također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem shop.eurotisak.hr. Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili sjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem shop.eurotisak.hr.

 • Odricanje od odgovornosti

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na shop.eurotisak.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja shop.eurotisak.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

 • Izmjena Uvjeta korištenja

Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj shop.eurotisak.hr, pod uvjetom javne objave na shop.eurotisak.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

 • Troškovi korištenja

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na shop.eurotisak.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

 • Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

 • Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja shop.eurotisak.hr internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

 • KOPIRANJE I ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Uvjetima korištenja i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Prodavatelja nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavatelja.

Nije dozvoljeno korištenje stranice shop.eurotisak.hr ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavatelja (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Prodavatelja. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavatelja bez izravne pisane dozvole Prodavatelja.

 • Prijave povrede zaštite i prava

Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

 • Internet stranice trećih osoba

Stranica Prodavatelja shop.eurotisak.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.

 • INFORMIRANJE KORISNIKA

Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici shop.eurotisak.hr redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Uvjete korištenja potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima korištenja.

 • UVJETI KUPOVINE

Uvjeti kupovine su sastavni dio Uvjeta korištenja izdvojeni u zasebnu cjelinu i mogu se pročitati na linku u podnožju web stranice (vidi Uvjeti kupovine).

Uvjeti kupovine sadrže informacije o:

 • Obavezama Prodavatelja
 • Obavezana Kupca
 • Procesu online kupovine
 • Cijenama
 • Načinu izdavanja računa
 
 • NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVE

Načini plaćanja i dostave su sastavni dio Uvjeta korištenja izdvojeni u zasebnu cjelinu i mogu se pročitati na linku u podnožju web stranice (vidi Načini plaćanja i dostave).

Načini plaćanja i dostave sadrže informacije o:

 • Načinima plaćanja
 • Plaćanju virmanom /Internet bankarstvom
 • Plaćanju platnim karticama
 • Rokovima isporuke
 • Načinima i uvjetima dostave
 • Cijeni dostave
 
 • UVJETI REKLAMACIJE I POVRATA

Uvjeti reklamacije i povrata su sastavni dio Uvjeta korištenja izdvojeni u zasebnu cjelinu i mogu se pročitati na linku u podnožju web stranice (vidi Uvjeti reklamacije i povrata).

Uvjeti reklamacije i povrata sadrže informacije o:

 • Odgovornosti za materijalne nedostatke
 • Uvjetima i načinu reklamacije i prigovora kupaca
 • Uvjetima prihvata povrata proizvoda
 • Odustanku od kupnje i povratu robe
 • Povratu novca
 • Uvjetima zamjene
 
 • IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA, PRAVILA PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI

Izjava o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti je sastavni dio Uvjeta korištenja izdvojena u zasebnu cjelinu te se može pročitati na linku u podnožju web stranice (vidi Izjava o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti).

Izjava o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti sadrži informacije o:

 • Zaštiti osobnih podataka
 • Načinu prikupljanja i obradi osobnih podataka
 • Čuvanju privatnosti osobnih podataka
 • Kolačićima (Cookies)
 • Korištenju Google Analytics koda
 • Korištenju Google Remarketing koda
 • Korištenju društvenih mreža
 
 • IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA I OSTALE ODREDBE
  • Pravo na izmjene Uvjeta korištenja

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Uvjete korištenja.

 • Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uvjeta korištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupnju nalazi se na ovoj poveznici. Svaki problem koji se odnosi na kupnju putem interneta koji kupac ne može riješiti s trgovcem, može se poslužiti ovom platformom kako bi poslao svoju pritužbu ovlaštenom tijelu za rješavanje sporova.

 • Važenje Uvjeta korištenja

Za online kupovinu važeći su Uvjeti korištenja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

Ovi Uvjeti kupovine vrijede od dana 20. listopada 2020. godine.

Eurotisak zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine.

Eurotisak